Home About Us Product News Contact Us
  สุคันธา
    
หลากหลายรสชาติของความอร่อย

       
  


กระเช้าสุขภาพสุคันธาปี 2562
“เพราะเราเห็นคุณค่าของการให้เราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอน”
ติดต่อสั่งซื้อ : บริษัท สุคันธาไทยสแน็ค จำกัด
คุณฐิตินันท์ สิงห์คะ Tel : 061-532-6661/ 032-488311

     SK1 กระเช้าสุคันธา
 ราคา 2,500 บาท


SK2 กระเช้าสุคันธา
 ราคา 2,300 บาท

• ข้าวตังรวมรสกล่องของขวัญ
• ข้าวตังหน้าต้มยำ
• ข้าวตังหน้างา
• ข้าวตังธัญพืช
• แยมสตอว์เบอร์รี่ดอยคำ
• ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
• ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
• ซองเดอร์ชงดื่ม
• ทองม้วนน้ำตาลโตนด
• น้ำตาลโตนดผงแท้เพชรบุรี
• สับปะรดอบกรอบ
• ข้าวไรซ์เบอร์รี่
• มะนาวเมืองเพชรเชื่อมน้ำผึ้ง
• น้ำมันมะพร้าวปรุงอาหาร
• ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
• มะเขือเทศราชินีอบแห้ง
• แม่เล็กทองม้วนน้าตาลโตนด
• ขนมผิงวนิลลา
• ดอกเกลือแท้บ้านแหลม  
• น้ำผึ้งดอกลำไย

  • ข้าวตังรวมรสกล่องของขวัญ
  • ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
  • ข้าวตังหน้างา
  • ข้าวตังธัญพืช
  • ข้าวตังหน้าต้มยำ
  • ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
  • ซองเดอร์ชงดื่ม
  • มัลติเกรนอบกรอบ
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่
  • น้ำตาลโตนดผงแท้เพชรบุรี
  • สับปะรดอบกรอบ
  • ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
  • ทองม้วนน้ำตาลโตนด
  • น้ำผึ้งดอกลำไย
  • กล้วยตากออร์แกนิก
  • น่ำมันมะพร้าวปรุงอาหาร
  • แยมส้มฟอร์เรส
  • น้ำตาลสดพลาสเจอร์ไรซ์

   SK3 กระเช้าสุคันธา
 ราคา 2,050 บาท 

• ข้าวตังรวมรสกล่องของขวัญ • ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
• ข้าวตังหน้างา • ข้าวตังธัญพืช • ข้าวตังหน้าต้มยา
• ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง • ซองเดอร์ชงดื่ม • มัลติเกรนอบกรอบ
• ตุ๊กตาhandmade กลุ่มแม่บ้านเขาย้อย
• สตรอเบอร์รี่อบกรอบ • น้ำตาลโตนดผงแท้เพชรบุรี
• ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส • ทองม้วนน้ำตาลโตนด
• กล้วยตากออร์แกนิก • แยมส้มฟอร์เรสท์ • กล้วยเล็บมือนาง
• น้ำผลไม้กีวี100% • น้ำผลไม้มัลเบอร์รี่100%   SK4 กระเช้าสุคันธา
 ราคา 1,770 บาท 


SK5 กระเช้าสุคันธา

 ราคา 1,600 บาท

• ข้าวตังรวมรสกล่องของขวัญ
• ข้าวตังหน้าต้มยำ
• ข้าวตังหน้าธัญพืช
• ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
• ข้าวตังหน้างา
• แยมส้มฟอร์เรส
• ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
• ทองม้วนน้ำตาลโตนด
• ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
• น้ำเจียวกู้หลานดอยคำ
• ชาใบหม่อนสมุนไพร
• มัลติเกรนอบกรอบ
• ขนมผิงวนิลลา
• สตอร์เบอร์รี่อบกรอบ
• ซองเดอร์ชงดื่ม

  • ข้าวตังหน้าหมูหยอง
  • ข้าวตังหน้างา
  • ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
  • ข้าวตังธัญพืช
  • กล้วยม้วนอบ
  • ข้าวเกรียบกุ้งจิ๋ว
  • ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
  • ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
  • ข้าวตังหน้าต้มยำ
  • มัลติเกรนอบกรอบ
  • ชาใบหม่อนออร์แกนิก
  • กล้วยตากออร์แกนิก
  • น้ำดื่มธัญพืชถั่วดอยคำ
  • แยมมะม่งผสมเสาวรสดอยคำ
  • น้ำตาลสดพาสเจอร์ไรซ์   SK6 กระเช้าสุคันธา
 ราคา 1,500 บาท SK7 กระเช้าสุคันธา
 ราคา 1,470 บาท

• ข้าวตังรวมรสกล่องของขวัญ
• ข้าวตังธัญพืช
• ข้าวเกรียบกุ้งจิ๋ว
• กล้วยม้วนกรอบ
• มัลติเกรนอบกรอบ
• สับปะรดอบแห้ง
• ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
• น้ำองุ่นแดง100%
• กล้วยตากออร์แกนิก
• ชาใบหม่อนสมุนไพร
• มะเขือเทศราชินีอบแห้ง
• ทองม้วนน้าตาลโตนด
• ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส  • ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
  • ข้าวตังหน้าธัญพืช
  • ข้าวตังหน้าหมูหยอง
  • ข้าวเกรียบกุ้งจิ๋ว
  • มัลติเกรนอบกรอบ
  • ข้าวตังหน้าต้มยำ
  • ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
  • ชาใบหม่อนสมุนไพร
  • ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
  • ทองม้วนน้ำตาลโตนด
  • กล้วยตากออร์แกนิก
  • แยมมะนาวดอยคำ
  • น้าดื่มข้าวกล้องงอกดอยคา
  • กล้วยม้วนอบกรอบ
  • มะนาวน้าผึ้งเมืองเพชร


   SK8 กระเช้าสุคันธา
 ราคา 1,350 บาท 


SK9 กระเช้าสุคันธา
 ราคา 1,280 บาท

• ข้าวตังรวมรสกล่องของขวัญ
• ข้าวตังหน้าต้มยำ
• ข้าวตังหน้าธัญพืช
• ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
• ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
• ข้าวตังหน้างา
• ทองม้วนน้ำตาลโตนด
• ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
• ชาใบหม่อนสมุนไพร
• แยมสตรอเบอร์รี่ผสมบลูเบอร์รี่ฟอร์เรสท์
• น้ำลูกหม่อนภูฟ้า


  • ข้าวตังหน้าต้มยำ
  • ข้าวตังหน้าธัญพืช
  • ข้าวตังหน้าหมูหยอง
  • ข้าวตังหน้างา
  • ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
  • ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
  • ชาใบหม่อนออร์แกนิก
  • แม่เล็กทองม้วนหมูหยอง
  • ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
  • ขนมผิงจิ๋วสูตรโบราณ
  • มะนาวน้าผึ้งเมืองเพชร
  • กล้วยตากออร์แกนิก

   SK10 กระเช้าสุคันธา
 ราคา 1,100 บาท 


SK11 กระเช้าสุคันธา
 ราคา 1,050 บาท

• ข้าวตังหน้าต้มยำ
• ข้าวตังธัญพืช
• ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
• ข้าวเกรียบกุ้งจิ๋ว
• ข้าวตังหน้าหมูหยอง
• ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
• น้ำมันมะพร้าว
• ขนมลีลาวดี
• แม่เล็กทองม้วนหมูหยอง
• ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
• น้ำดื่มธัญพืชดอยคำ

  • ข้าวตังหน้างา
  • ข้าวตังหน้าหมูหยอง
  • ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
  • ข้าวเกรียบกุ้งจิ๋ว
  • กล้วยม้วนอบ
  • ข้าวตังธัญพืช
  • ทองม้วนน้ำตาลโตนด
  • ขนมลีลาวดีี
  • ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส  SK12A กระเช้าสุคันธา
 ราคา 980 บาท 


SK12B กระเช้าสุคันธา
 ราคา 980 บาท

• ข้าวตังหน้างา
• ข้าวตังหน้าหมูหยอง
• ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
• ข้าวเกรียบกุ้งจิ๋ว
• กล้วยม้วนอบ
• ทองม้วนน้ำตาลโตนด
• ขนมผิงจิ๋วสูตรโบราณ
• ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
• มะเขือเทศสีดาอบแห้ง
• น้าดื่มข้าวกล้องงอกดอยคำ


  • ข้าวตังหน้าหมูหยอง
  • ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
  • ข้าวตังธัญพืช
  • ข้าวเกรียบกุ้งจิ๋ว
  • ซองเดอร์ชงดื่ม
  • มันม่วงอบกรอบ
  • ขนมผิงจิ๋วสูตรโบราณ
  • ทองม้วนน้ำตาลโตนด
  • น้ำดื่มกีวี
  • น้าดื่มข้าวกล้องงอกดอยคำ


  SK13 ตะกร้าผ้าธรรมชาติสุคันธา
 ราคา 770 บาท


SK14 ถาดผ้าสุคันธา
 ราคา 670 บาท

• ข้าวตังหน้าต้มยำ
• ข้าวตังธัญพืช
• ข้าวตังหน้างา
• ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
• ขนมลีลาวดีี
• ทองม้วนน้ำตาลโตนด
• ขนมผิงจิ๋วสูตรโบราณ
• ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส


  • ข้าวตังธัญพืช
  • ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
  • ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
  • กล้วยม้วนอบ
  • ทองม้วนน้ำตาลโตนด
  • ขนมผิงวานิลลา
  • ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
  • ขนมลีลาวดี


 

   SK15 กล่องของขวัญกล่องกลม
 ราคา 250 บาท
ปล: รับส่วนลดเพิ่ม 10%เมื่อซื้อ 10กล่องขึ้นไป


SK16  กล่องของขวัญกล่องเหลี่ยม
 ราคา 250 บาท
ปล: รับส่วนลดเพิ่ม 10%เมื่อซื้อ 10กล่องขึ้นไป

• ข้าวตังรวมรส :
  ข้าวตังธัญพืช, ข้าวหน้าตังงา,
  ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
  และข้าวตังไก่หยอง

  • ข้าวตังรวมรส :
    ข้าวตังธัญพืช, ข้าวหน้าตังงา,
    ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
    และข้าวตังไก่หยอง


  SK17 Gift Set Gift Set ข้าวตังธัญพืช
 ราคา 350 บาท

• ข้าวตังธัญพืช ;
  ข้าวตังธัญพืช 12 ซอง*3ชิ้นPT-1
Phetchaburi Select by
OTOP-ประชารัฐ เพชรบุรี
 ราคา 1,600 บาท

• ประชารัฐมะนาวผง
• สุคันธาข้าวตังธัญพืช
• สุคันธาข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
• บ้านลาดข้าวไรซ์เบอร์รี่
• ตุ๊กตาhandmade กลุ่มแม่บ้านเขาย้อย
• บ้านช้อนทองน้าตาลสดพาสเจอร์ไรซ์
• วรดาน้ำมันมิ้นท์
• ธันญาภรณ์มะนาวน้ำผึ้ง
• กังหันทองสบู่ดอกเกลือ
• เกร็ดไพรชาใบหม่อน
• แม่เล็กทองม้วนหมูหยอง
• น้ำตาลโตนดผงเมืองเพชร
• ดอกเกลือ

PT-2
Phetchaburi Select by
OTOP-ประชารัฐ เพชรบุรี
 ราคา 1,090 บาท

  • ประชารัฐหม้อแกงกรอบ
  • ประชารัฐดอกเกลือ
  • Petchaburi ขนมลีลาวดี
  • เกร็ดไพรชาใบหม่อน
  • น้ำตาลโตนดผง
  • ข้าวตังธัญพืช
  • ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
  • ข้าวตังหน้าต้มยา
  • ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง

PT-3
Phetchaburi Select by
OTOP-ประชารัฐ เพชรบุรี
 ราคา 1,020 บาท

• ประชารัฐดอกเกลือ
• บ้านช้อนทองน้าตาลสดพาสเจอร์ไรซ์
• ตุ๊กตาhandmade กลุ่มแม่บ้านเขาย้อย
• แม่เล็กทองม้วนหมูหยอง
• เกร็ดไพรชาสมุนไพร
• น้ำตาลโตนดผง
• ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
• ข้าวตังหน้าต้มยา
• ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
• ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
• ข้าวตังธัญพืช

PT-4
Phetchaburi Select by
OTOP-ประชารัฐ เพชรบุรี
 ราคา 560 บาท

  • กระเป๋าขนาด 10X10” ;
    ข้าวตังธัญพืช,
    น้ำตาลสดพาลสเจอร์ไรซ์, ขนมผิงวนิลา
    มะนาวน้ำผึ้งเมืองเพชร,
    เครื่องดื่มสมุนไพรเกร็ดไพร,
    ทองม้วนหมูหยอง


   PT-5 Phetchaburi Select by
OTOP-ประชารัฐ เพชรบุรี

ราคา 730 บาท


PT-6 Phetchaburi Select by
OTOP-ประชารัฐ เพชรบุรี

ราคา 815 บาท

• กระเป๋าขนาด 13.5X12.5” ;
  ข้าวตังธัญพืช, ข้าวตังหน้าต้มยำ,
  น้ำผึ้งดอกลำไย
  ทองม้วนหมูหยอง, ขนมผิงวนิลา,
  ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส,
  เห็ดเข็มทองอบกรอบ

  • กระเป๋าขนาด 13.5X12.5” ;
    ข้าวตังธัญพืช,
    ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง,ขนมผิงวนิลา,
    ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส,
    น้ำตาลโตนดผง, มะนาวน้ำผึ้งเมืองเพชร
    ตุ๊กตาhandmade กลุ่มแม่บ้านเขาย้อย,
    เครื่องดื่มสมุนไพรเกร็ดไพร
 


**  สินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในราคาเดียวกัน


ติดต่อสั่งซื้อ : บริษัท สุคันธาไทยสแน็ค จำกัด
คุณฐิตินันท์ สิงห์คะ Tel : 061-532-6661/ 032-488311 
www.kaotang.com   FB: ข้าวตังสุคันธา จ.เพชรบุรี 

  

  
   
 Home  • About Us • Product • News • Contact Us

Sukantha Kao-Tang
228 Moo 5 Soi 9 Bandai-It Road. Banmorth Phetchaburi 76000 Tel. (032) 488 -311
Email: sukantha@kaotang.com

sukanthaphetchaburi

Copyright@2004 Sukantha Kao-Tang
Power by www.sone.co.th