Home About Us Product News Contact Us
  สุคันธา
    
หลากหลายรสชาติของความอร่อย

       
  


กระเช้าปีใหม่สุคันธา 2561
กระเช้าสุคันธานำเสนอของดีจังหวัดเพชรบุรี สินค้าชุนชนใกล้เคียง
ผลิตภัณฑ์ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น
แรงงานจากชุมชน  ด้วยกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน
เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  ทรงคุณค่า
จากใจผู้ให้ ถึงมือผู้รับ

WITH CARE & SHARE

ติดต่อสั่งซื้อ :
บริษัท สุคันธาไทยสแน็ค จำกัด
คุณฐิตินันท์ (สั้น) Tel : 061-532-6661/ 032-488311
   SK1 กระเช้าสุขภาพ16 นิ้ว
 ราคา 1,790 บาท


SK2 กระเช้าสุขภาพ16 นิ้ว
 ราคา 1,790 บาท

• ข้าวตังรวมรสกล่องของขวัญ
• ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
• ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์์
• ข้าวตังหน้าต้มยำ
• ข้าวตังธัญพืช
• ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
• ข้าวตังหน้างา
• ทองม้วนน้ำตาลโตนด
• น้ำผึ้งดอกลำไย
• มันติเกรนอบกรอบ
• กล้วยตาก Organic
• Soy Milk พร้อมชง
• สับประรดอบแห้ง 
• ชาใบหม่อนออร์แกนิก
• เครื่องดื่มสมุนไพรชาสี่สหาย

  • ข้าวตังรวมรสกล่องของขวัญ
  • ข้าวตังหน้าต้มยำ
  • ข้าวตังธัญพืช
  • ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
  • ทองม้วนน้ำตาลโตนด
  • ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
  • ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
  • กล้วยตาก Organic
  • น้ำผึ้งดอกลำไย
  • ข้าวตังหน้างา
  • แยมมะนาว
  • Soy Milk พร้อมชง
  • ข้าวกล้องไรเบอร์รี่
  • มะนาวแป้นแช่น้ำผึ้ง
  • สับปะรดอบแห้ง • มัลติเกรน   SK3 กระเช้าสุขภาพ16 นิ้ว
 ราคา 1,420 บาท 


SK4 กระเช้าสุขภาพ16 นิ้ว

 ราคา 1,460 บาท

• ข้าวตังธัญพืช • ข้าวตังหน้าต้มยำ
• ข้าวตังหน้างา • มินิไรซ์
• ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
• โกตุ๊ดอกเกลือ • ข้าวเกรียบกุ้งจิ๋ว
• ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
• บ๊วยอบแห้ง  • แม่เล็กทองม้วน
• เครื่องดื่มสมุนไพรชาสี่สหาย
• ขนมผิงจิ๋ว • มะนาวแป้นแช่น้ำผึ้ง
• มะเขือเทศสีดาอบแห้ง
• ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
• กล้วยม้วนกรอบ

  • ข้าวตังธัญพืช • ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
  • ข้าวตังหน้างา
  • ข้าวตังหน้าต้มยำ
  • ข้าวเกรียบกุ้งจิ๋ว
  • ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
  • น้ำผึ้งดอกลำไย • มันติเกรน
  • น้ำมันมะพร้าวปรุงอาหาร
  • ทองม้วนน้ำตาลโตนด • ขนมผิง
  • ชาใบหม่อนออร์แกนิก
  • น้ำทับทิม
  • กล้วยตาก Organic


   SK5 กระเช้าสุขภาพ14 นิ้ว
 ราคา 1,190 บาท 


SK6 กระเช้าสุขภาพ 14 นิ้ว
 ราคา 1,190 บาท

• ข้าวตังธัญพืช
• ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
• ข้าวตังหน้างา
• ข้าวตังหน้าต้มยำ
• ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
• โกตุ๊ดอกเกลือ    • แยมมัลเบอรรี่
• ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
• ทองม้วนน้ำตาลโตนด
• ชาใบหม่อนสมุนไพร    • มันติเกรน
  • ข้าวตังธัญพืช     • ข้าวตังหมูหยอง
  • ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
  • ข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
  • แม่เล็กทองม้วน
  • ข้าวตังหน้างา
  • ข้าวตังหน้าต้มยำ
  • ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 
  • ขนมผิงจิ๋ว
  • ชาใบหม่อนออร์แกนิก


   SK7 กระเช้าพอเพียง14 นิ้ว
 ราคา 1,258 บาท 


SK8 กระเช้าพอเพียง 12 นิ้ว
 ราคา 1,028 บาท

• สุคันธาข้าวเกรียบกุ้งจิ๋ว
• น้ำตาลโตนดผง อ.ท่ายาง
• สุคันธาข้าวตังหน้าหมูหยอง
• สุคันธาข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
• แม่เล็กทองม้วนหมูหยอง
• บ้านช้อนทองน้ำตาลสดพาสเจอร์ไรซ์ อ.บ้านลาด
• ธัญญาภรณ์มะนาวแป้นแช่น้ำผึ้ง อ.ท่ายาง
• ดอกเกลือทะเล อ.บ้านแหลม
• สุคันธาข้าวตังหน้าธัญพืช
• น้องเล็กหอยลายปรุงรส อ.บางตะบูน
• สุคันธาข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง


  • น้ำตาลโตนดผง อ.ท่ายาง
  • สุคันธาข้าวตังหน้าหมูหยอง
  • สุคันธาข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
  • สุคันธาข้าวตังหน้าธัญพืช
  • สุคันธาข้าวกล้องงอกปรุงรส
  • แม่เล็กทองม้วนหมูหยอง อ.ท่ายาง
  • ป้อนคำหวานขนมผิง อ.เมือง
  • ดอกเกลือทะเล อ.บ้านแหลม
  • ธัญญาภรณ์มะนาวแป้นแช่น้ำผึ้ง  อ.ท่ายาง
  • น้องเล็กหอยลายปรุงรส อ.บางตะบูน

   SK9 กระเช้าพอเพียง 12 นิ้ว
 ราคา 1,028 บาท 


SK10 กระเช้าสุขภาพ12 นิ้ว
 ราคา 1,050 บาท

• น้ำตาลโตนดผง อ.ท่ายาง
• สุคันธาข้าวตังหน้าหมูหยอง
• สุคันธาข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
• สุคันธาข้าวตังหน้าธัญพืช
• สุคันธาข้าวกล้องงอกปรุงรส
• แม่เล็กทองม้วนหมูหยอง อ.ท่ายาง
• เครื่องดื่มใบหม่อน  ต.ท่าแร้ง
• ดอกเกลือทะเล อ.บ้านแหลม
• กังหันทองสบู่ดอกเกลือ ต.บางแก้ว
• ข้าวไรซ์เบอร์รี่สหกรณ์ อ.เขาย้อย 


  • สุคันธาข้าวตังธัญพืช
  • สุคันธาข้าวตังหมูหยอง
  • สุคันธาข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
  • สุคันธาขนมผิงจิ๋ว
  • สุคันธาข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
  • สุคันธาทองม้วนน้ำตาลโตนด
  • ฟอร์เรสแยมส้ม
  • แม่เล็กทองม้วนหมูหยอง
  • โคโควัน น้ำมันมะพร้าวปรุงอาหาร
  • เลมอนฟาร์ม Soy Milk   SK11 กระเช้าสุขภาพ12 นิ้ว
 ราคา 950 บาท 


SK12 ชุดขนมไทย 10 X11 นิ้ว
 ราคา 650 บาท

• สุคันธาข้าวตังธัญพืช
• สุคันธาข้าวตังหมูหยอง
• สุคันธาข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
• สุคันธาข้าวเกรียบกุ้งจิ๋ว
• สุคันธาข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
• สุคันธาทองม้วนน้ำตาลโตนด
• สุคันธาข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
• ซองเดอร์ชงดื่ม
• ลีลาวดี

  • สุคันธาข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
  • สุคันธากล้วยม้วนกรอบ
  • สุคันธาทองม้วนน้ำตาลโตนด
  • ป้อนคำหวานขนมผิง
  • สุคันธาข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
  • สุคันธาข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
  • สุคันธาข้าวตังธัญพืช
  • แม่เล็กกลีบลำดวน   SK13 ตะกร้าผ้าธรรมชาติ
 ราคา 770 บาทSK14 กระเป๋าเพชรบุรี 10 X 10นิ้ว
 ราคา 560 บาท

• สุคันธาข้าวตังธัญพืช
• สุคันธาข้าวตังหน้าต้มยำ
• สุคันธาข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
• สุคันธาทองม้วนน้ำตาลโตนด
• สุคันธาข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
• สุคันธาข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
• สุคันธาขนมผิงจิ๋ว • สุคันธาลีลาวดี

  • สุคันธาข้าวตังธัญพืช
  • ทองม้วนน้ำตาลโตนด
  • สุคันธาข้าวกล้องงอกอบกรอบปรุงรส
  • สุคันธาข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
  • สุคันธาข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 

   SK15 gift set ข้าวตังรวมรส กล่องกลมคู่
 ราคา 570 บาท
ข้าวตังรวมรส บรรจุกล่องกลม 2 กล่องในถุง
ข้าวตังหน้าธัญพืช,ข้าวตังหน้างา,ข้าวตังหน้ามะม่วงหิมพานต์,ข้าวตังหน้าไก่หยอง   SK 16gift set ของขวัญ
 ราคา 460 บาท 


SK17 กล่องข้าวตังธัญพืช
 ราคา 350 บาท

• สุคันธาข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
• สุคันธาข้าวตังหน้างา์
• ข้าวตังหน้าต้มยำ
• สุคันธาข้าวเกรียบกุ้งจิ๋ว
• สุคันธามันม่วงกรอบกรอบ
• สุคันธาข้าวตังธัญพืช
• สุคันธาข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง


  •  สุคันธาข้าวตังธัญพืช

  SK18 กล่องของขวัญ แบบกล่องกลม
 ราคา 250 บาท

ข้าวตังรวมรส :
• ข้าวตังหน้าธัญพืช
• ข้าวตังหน้างา
• ข้าวตังหน้ามะม่วงหิมพานต์
• ข้าวตังหน้าไก่หยอง
SK19 กล่องของขวัญ แบบกล่องสี่เหลี่ยม
 ราคา 250 บาท

  ข้าวตังรวมรส :
  • ข้าวตังหน้าธัญพืช
  • ข้าวตังหน้างา
  • ข้าวตังหน้ามะม่วงหิมพานต์
  • ข้าวตังหน้าไก่หยอง


   SK20 กระเป๋าขนาด 10 X 10 นิ้ว
ราคา 560 บาทSK21 กระเป๋าชุดคู่ครัวประชารัฐ
ขนาด 10 X 10 นิ้ว
ราคา 735 บาท

• บ้านช้อนทองน้ำตาลสดพาสเจอร์ไรซ์อ.บ้านลาด
• ธัญญาภรณ์มะนาวแป้นแช่น้ำผึ้ง อ.ท่ายาง
• สุคันธาข้าวตังหน้าธัญพืช
• ป้อนคำหวานขนมผิง อ.เมือง
• แม่เล็กทองม้วมหมูหยอง  อ.ท่ายาง
• เครื่องดื่มสมุนไพรชาสี่สหาย ต.ท่าแร้ง


  • ข้าวกล้องไรเบอร์รี่อ.เขาย้อย
  • พริกแห้งประชารัฐ
  • น้ำตาลโตนดผงประชารัฐ
  • มะนาวผงประชารัฐ
  • ดอกเกลือประชารัฐ
   SK22 กระเป๋า ขนาด 13.5 X สูง 12.5 นิ้ว
ราคา 815 บาท

SK23 กระเป๋าขนาด13.5X สูง 12.5 นิ้ว
ราคา 730 บาท
• ธัญญาภรณ์มะนาวแป้นแช่น้ำผึ้ง อ.ท่ายาง
• สุคันธาข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
• ป้อนคำหวานขนมผิง
• น้ำตาลโตนดผง อ.ท่ายาง
• สุคันธาข้าวตังหน้าธัญพืช
• แม่เล็กทองม้วนหมูหยอง อ.ท่ายาง
• เครื่องดื่มสมุนไพรชาสี่สหาย ต.ท่าแร้ง
• ตุ๊กตาทำมือกลุ่มอ.เขาย้อย
  • น้ำผึ้งดอกลำไย
  • สุคันธาข้าวตังต้มยำ
  • สุคันธาข้าวตังหน้าธัญพืช
  • ป้อนคำหวานขนมผิง อ.เมือง
  • เห็ดเข็มทองอบกรอบ
  • สุคันธาข้าวกล้องงอกปรุงรส
  • แม่เล็กทองม้วนหมูหยอง อ.ท่ายาง
กระเป๋าผ้าธรรมชาติลายลูกหว้า
ต้นไม้พระราชทานประจำ จ.เพชรบุรี
กระเป๋าเล็ก ขนาด 10" X 10"
กระเป๋าใหญ่ ขนาด 13.5" X 12.5"
 


**  ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**  สินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในราคาเดียวกัน


สิทธิพิเศษ 
:
ซื้อ 5,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี **ส่งฟรีในเขต อ.เมือง จ.เพชรบุรี**ติดต่อสั่งซื้อ : บริษัท สุคันธาไทยสแน็ค จำกัด
คุณฐิตินันท์ (สั้น) Tel : 061-532-6661/ 032-488311 
www.kaotang.com   FB: ข้าวตังสุคันธา จ.เพชรบุรี 

  

  
   
 Home  • About Us • Product • News • Contact Us

Sukantha Kao-Tang
228 Moo 5 Soi 9 Bandai-It Road. Banmorth Petchaburi 76000 Tel. (032) 488 -311
Email: sukantha@kaotang.com

sukanthapetchaburi

Copyright@2004 Sukantha Kao-Tang
Power by www.sone.co.th